Spara dina framsteg

Spara dina framsteg!

Logga in eller skapa en profil för att få tillgång till Min Yard och kunna spara resultatet på övningarna.

Skapa konto

Organisera & planera

Milstolpar

Formulera dina övergripande mål

Milstolpar

Detta lär du dig

En bra ände att börja i när du ska strukturera planen framåt är att använda sig av metoden milstolpar. Milstolpar ger en övergripande karta över vilka mål du vill uppnå med din idé eller projekt och när du vill att dessa mål ska vara avklarade.

Starta

Verksamhetsplan

Hur ser du till att du når dina mål?

Verksamhetsplan

Detta lär du dig

En verksamhetsplan beskriver vad du vill uppnå med din verksamhet. Verksamhetsplanen behöver inte vara krånglig eller ett långt dokument. Många sociala entreprenörer gör en verksamhetsplan för varje år där mål och aktiviteter specificeras (motsvarar med andra ord verksamhetsåret som du jobbar utifrån).

Starta

Omvärldsanalys

Har du koll på vad som händer runt omkring dig?

Omvärldsanalys

Detta lär du dig

En så kallad PEST-analys (politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt) är ett enkelt och överskådligt sätt att analysera omvärlden och hur den kan komma att påverka utvecklingen av din idé. Även om det inte går att förutse exakt vad som kommer hända framöver så är det här är ett bra verktyg för att kunna blicka framåt och reflektera över hur du kan agera förebyggande när världen förändras!

Starta

Vilka andra vill samma sak?

Att ta reda på vilka andra som vill samma sak som du

Vilka andra vill samma sak?

Detta lär du dig

Du verkar i en omvärld som du både påverkar och påverkas av. Ett bra tips är att ha koll på vilka andra aktörer som vill samma, eller liknande, saker som du och se hur ni på bästa sätt kan samarbeta. Det är något som många sociala entreprenörer säger att de önskar att de lagt ner mer tid på när de började sin resa.

Starta

Utvärdera din process

Att utvärdera en aktivitet eller projekt

Utvärdera din process

Detta lär du dig

Att utvärdera behöver inte vara ett långt textdokument! Att göra en enkel utvärdering efter en aktivitet eller projekt kan vara ett bra och roligt sätt att samla lärdomar och dela erfarenheter men framförallt - klappa dig själv på axeln.

Starta

Prioritera rätt

Kan du strukturera din tid på bästa sätt?

Prioritera rätt

Detta lär du dig

Många sociala entreprenörer lyfter vikten av fokus och att våga säga nej till sådant som är prioriterat - det är en viktig framgångsfaktor. Här får du hjälp att prioritera och strukturera dina to do's.

Starta

Idéutveckling

Vem gör din lösning skillnad för?

Hur du hittar och analyserar din målgrupp

Vem gör din lösning skillnad för?

Detta lär du dig

Visste du att 9 av 10 idéer skiter sig? Vet du varför? Den vanligaste orsaken är faktiskt att det inte finns någon efterfrågan för idén. Att målgruppen helt enkelt inte är i behov av idéen. Därför är det viktigt att du redan tidigt förstår vem du vill nå med din lösning och försöka involvera dem så tidigt som möjligt i processen!

Starta

Roten till problemet

Vad är det som orsakar problemet du vill lösa?

Roten till problemet

Detta lär du dig

Vad är det som orsakar problemet du vill lösa?

Starta

Vision och mission

På vilket sätt vill du skapa förändring?

Vision och mission

Detta lär du dig

Hur skulle samhället se ut om din idé verkligen fick genomslag och skapar den förändring som du drömmer om? Att formulera en vision, den bild som du ständigt strävar mot, och en mission, syftet med din idé och varför den existerar, på ett tydligt och engagerande sätt är en stor styrka. Det kommer hjälpa dig både när du prioriterar arbetsuppgifter och kommunicerar med andra.

Starta

Nya perspektiv

Hur hade Zlatan löst samhällsproblem?

Nya perspektiv

Detta lär du dig

Hur hade Zlatan löst samhällsproblem?

Starta

Idégenerering

Hur mycket potential har dina idéer egentligen?

Idégenerering

Detta lär du dig

Hur mycket potential har dina idéer egentligen?

Starta

Theory of Change

Vad är din förändringsteori?

Theory of Change

Detta lär du dig

När du har reflekterat över vilken del av samhällsproblemet du vill ta dig (övning: Roten till problemet) är det dags att börja fundera på vilken förändring du vill skapa för att lösa problemen och vilka stegen dit är. Inom socialt entreprenörskap brukar det kallas för din Theory of Change - din förändringsteori. Det vill säga på vilket sätt samhället kommer att förändras till det bättre tack vare din idé.

Starta

Självledarskap

Mina värderingar

Har du koll på dina personliga värderingar?

Mina värderingar

Detta lär du dig

Har du koll på dina personliga värderingar?

Starta

Min inre kompass

Varför gör du det du gör?

Min inre kompass

Detta lär du dig

Varför gör du det du gör?

Starta

Mina styrkor

Vad är du riktigt bra på?

Mina styrkor

Detta lär du dig

Vad är du riktigt bra på?

Starta

Min perfekta dag

Vad behöver du för må bra och vara ditt bästa jag?

Min perfekta dag

Detta lär du dig

Vad behöver du för må bra och vara ditt bästa jag?

Starta

Hitta balansen

Vågar du ta risker och gå utanför din comfort zone?

Hitta balansen

Detta lär du dig

Vågar du ta risker och gå utanför din comfort zone?

Starta

Ledarskap

Feedback

Guide för att ge feedback

Feedback

Detta lär du dig

Alla har vi olika erfarenheter av feedback, men dess enda syfte är att hjälpa andra människor att växa, bli duktigare, mer kompetenta och tryggare. Övningen är en vägledning för hur du bäst ger och tar emot feedback.

Starta

Led ett team

Kan du leda både dig själv och andra?

Led ett team

Detta lär du dig

Oavsett om du jobbar med en projektgrupp en kort tid eller i ett team som arbetat ihop länge så är det väl investerad tid att tillsammans skapa ett "socialt kontrakt". Alltså gemensamma spelregler som beskriver HUR ni jobbar tillsammans.

Starta

Att mäta & skala upp

Skala upp

Vill du maximera din impact?

Skala upp

Detta lär du dig

Starta

Mäta samhällspåverkan

Hur vet du att du faktiskt skapar förändring?

Mäta samhällspåverkan

Detta lär du dig

En viktigt del av att driva ett projekt är att hitta konkreta sätt att mäta den förändring som skapas. Att redogöra resultat är en start, men ger i vissa fall inte en helt rättvisande bild av vad ditt arbete faktiskt har åstadkommit! Oavsett om det är en finansiär, din kompis eller media vill personer runtomkring dig veta hur just din idé gör skillnad.

Starta

Storytelling

Hisspitch

Kan du pitcha som ett proffs?

Hisspitch

Detta lär du dig

Du kommer berätta om din idé många gånger för många människor. För att få med dig andra är det viktigt att du lyckas förklara vad din idé är på ett sätt som fångar essensen av det ni gör och får andra att vilja bidra. Metoden ”hisspitch” brukar användas för just detta. Att du på väldigt kort tid ska kunna förklara vad din idé är och varför den är så viktig. PS. Glöm inte att trycka på hissknapparna!

Starta

Din story

Hur berättar du din egen historia?

Din story

Detta lär du dig

Det är de goda historierna som fångar vårt intresse och engagerar oss. Det är oftast lättare att minnas en god historia än fakta och statistik. I den här övningen får du formulera din historia och ditt budskap.

Starta

Vill du inte fylla i övningarna på webben?

Ibland vill man göra saker på papper och post-its och inte på datorn eller mobilen.

LADDA NER ALLA ÖVNINGAR SOM EN PDF