ÖVNING - STORYTELLING

Din story

Spara dina framsteg!

Logga in eller skapa en profil för att få tillgång till Min Yard och kunna spara resultatet på övningarna.

Bra stories får oss att minnas dig och din idé! Ditt varumärke är det helhetsintryck som andra får och har av dig och din idé. Du bygger ditt varumärke genom alla din kommunikationsinsatser. Stora som små! Därför är det viktigt att tänka till hur du presentera både dig själv och din idé eller organisation.

Problem-Lösning-Framgång

Vad var det för problem du såg?

Exempel: Ungdomar har för lite inflytande i min hemkommun

Hur gick du tillväga för att lösa problemet?

Exempel: Jag startade ett demokratiprogram för att träna unga i hur de kan påverka

Vad har du uppnått?

Exempel: Genomfört en utbildning där 15 unga deltog

Ditt Budskap

Vad är syftet med din kommunikation?

Exempel: Att unga ska ansöka programmet och berätta om samhällsproblemet

Vem vill du ska höra? Vilken målgrupp har du?

Exempel: Unga (potentiella deltagare) och politiker (påverkansarbete)

Vad vill du berätta?

Exempel: Att unga måste få mer inflytande i frågor som rör deras vardag

Nu när du gjort övningen kan du gå vidare till nästa sida för att titta på resultatet. Där kan du också skriva ut, spara och dela övningen med andra.

Andra övningar inom kategorin

STORYTELLING

Hisspitch
Hur du presenterar din idé

Hisspitch

Detta lär du dig

Du kommer berätta om din idé många gånger för många människor. För att få med dig andra är det viktigt att du lyckas förklara vad din idé är på ett sätt som fångar essensen av det ni gör och får andra att vilja bidra. Metoden ”hisspitch” brukar användas för just detta. Att du på väldigt kort tid ska kunna förklara vad din idé är och varför den är så viktig. PS. Glöm inte att trycka på hissknapparna!

Starta
Din story
Formulera din story och ditt budskap

Din story

Detta lär du dig

Det är de goda historierna som fångar vårt intresse och engagerar oss. Det är oftast lättare att minnas en god historia än fakta och statistik. I den här övningen får du formulera din historia och ditt budskap.

Starta