ÖVNING - IDÉUTVECKLING

Theory of change

Spara dina framsteg!

Logga in eller skapa en profil för att få tillgång till Min Yard och kunna spara resultatet på övningarna.

I denna övning kommer vi guida dig baklänges genom ett antal frågor som du senare kan använda som en “roadmap” - plan, genom att kasta om svaren. Du kan använda resultatet av denna övning som en överordnad plan och ett sätt att testa nya idéer som dyker upp på verkligen verkligen leder till den önskade förändringen.

1. Vilket samhällsproblem löser idén? 

Exempel: minska arbetslöshet bland unga

2. Vilket är den långsiktiga förändringen du vill skapa genom idén?

Exempel: att fler verksamheter ser nyttan i att anställa unga, stärkt självförtroende bland unga arbetslösa

3. Vilken samhällsnytta leder idén till genom denna förändring?

Exempel: fler unga i arbete, förbättrade attityder kring att inkludera unga på arbetsplatser, stärkt självförtroende/självkänsla hos unga

4. Hur kan ni veta att idén leder till denna samhällsnytta? Går det att mäta?

Exempel: antal unga i arbete, förändring i upplevt självförtroende/självkänsla efter avslutat program, ändring i attityder på arbetsplats

5. Vilka steg behöver du/ni ta för att skapa samhällsnyttan?

Exempel: genomföra program för unga arbetslösa av hög kvalitet, strategiskt samarbete med Arbetsförmedling och företag, aktivt jobba med arbetsgivarorganisationer

6. Vilken är målgruppen som drar nytta av samhällsnyttan och hur når ni den?

Exempel: unga arbetslösa nås genom samarbete med Arbetsförmedling

7. Igen, vilket samhällsproblem löser idén?

Exempel: arbetslöshet bland unga

Nu när du gjort övningen kan du gå vidare till nästa sida för att titta på resultatet. Där kan du också skriva ut, spara och dela övningen med andra.

Andra övningar inom kategorin

IDÉUTVECKLING

Vem gör din lösning skillnad för?
Hur du hittar och analyserar din målgrupp

Vem gör din lösning skillnad för?

Detta lär du dig

Visste du att 9 av 10 idéer skiter sig? Vet du varför? Den vanligaste orsaken är faktiskt att det inte finns någon efterfrågan för idén. Att målgruppen helt enkelt inte är i behov av idéen. Därför är det viktigt att du redan tidigt förstår vem du vill nå med din lösning och försöka involvera dem så tidigt som möjligt i processen!

Starta
Roten till problemet
Skapa förståelse kring samhällsproblemet

Roten till problemet

Detta lär du dig

Samhällsproblem är ofta resultat av flera olika mindre och större problem. Det är därför viktigt att förstå problemet på djupet - roten till problemet. En bra start är denna övning!

Starta
Vision och mission
Formulera din vision och mission

Vision och mission

Detta lär du dig

Hur skulle samhället se ut om din idé verkligen fick genomslag och skapar den förändring som du drömmer om? Att formulera en vision, den bild som du ständigt strävar mot, och en mission, syftet med din idé och varför den existerar, på ett tydligt och engagerande sätt är en stor styrka. Det kommer hjälpa dig både när du prioriterar arbetsuppgifter och kommunicerar med andra.

Starta
Idégenerering 1
Komma på idéer som löser problemet du har identifierat

Idégenerering 1

Detta lär du dig

Nu är dags att komma på idéer som löser problemet du har identifierat. Är du redo?

Starta
Idégenerering 2
Prioritera de bästa och mest effektfulla idéerna

Idégenerering 2

Detta lär du dig

Försök uppskatta hur pass lätta eller svåra dina idéer att genomföra och lär dig att prioritera de bästa och mest effektfulla idéerna genom denna övning.

Starta
Theory of change
Sammanfatta ditt förslag på lösning

Theory of change

Detta lär du dig

När du har reflekterat över vilken del av samhällsproblemet du vill ta dig (övning: Roten till problemet) är det dags att börja fundera på vilken förändring du vill skapa för att lösa problemen och vilka stegen dit är. Inom socialt entreprenörskap brukar det kallas för din Theory of Change - din förändringsteori. Det vill säga på vilket sätt samhället kommer att förändras till det bättre tack vare din idé.

Starta