ÖVNING - ORGANISERA & PLANERA

Verksamhetsplan

Spara dina framsteg!

Logga in eller skapa en profil för att få tillgång till Min Yard och kunna spara resultatet på övningarna.

Skapa verksamhetsplan

Tänk att du gör planen för 1 år. Börja med att fylla i ett mål som du vill uppnå. Ange därefter vem som är ansvarig för att målet ska uppnås. Fortsätt sedan med att välja vilket datum som målet ska vara uppnått och vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå målet. 

Tips! Tänk på att använda SMARTA mål, det vill säga mål som är Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska och Tidsbundna. Då blir de både lättare att följa upp och stämma av under projektets gång. 

Lägg till nytt mål

Andra övningar inom kategorin

ORGANISERA & PLANERA

Milstolpar
Formulera dina övergripande mål

Milstolpar

Detta lär du dig

En bra ände att börja i när du ska strukturera planen framåt är att använda sig av metoden milstolpar. Milstolpar ger en övergripande karta över vilka mål du vill uppnå med din idé eller projekt och när du vill att dessa mål ska vara avklarade.

Starta
Verksamhetsplan
Övergripande planera och strukturera ditt arbete

Verksamhetsplan

Detta lär du dig

En verksamhetsplan beskriver vad du vill uppnå med din verksamhet. Verksamhetsplanen behöver inte vara krånglig eller ett långt dokument. Många sociala entreprenörer gör en verksamhetsplan för varje år där mål och aktiviteter specificeras (motsvarar med andra ord verksamhetsåret som du jobbar utifrån).

Starta
Vår omvärld
Analysera omvärlden och hur den påverkar din idé

Vår omvärld

Detta lär du dig

En så kallad PEST-analys (politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt) är ett enkelt och överskådligt sätt att analysera omvärlden och hur den kan komma att påverka utvecklingen av din idé. Även om det inte går att förutse exakt vad som kommer hända framöver så är det här är ett bra verktyg för att kunna blicka framåt och reflektera över hur du kan agera förebyggande när världen förändras!

Starta
Vilka andra vill samma sak?
Att ta reda på vilka andra som vill samma sak som du

Vilka andra vill samma sak?

Detta lär du dig

Du verkar i en omvärld som du både påverkar och påverkas av. Ett bra tips är att ha koll på vilka andra aktörer som vill samma, eller liknande, saker som du och se hur ni på bästa sätt kan samarbeta. Det är något som många sociala entreprenörer säger att de önskar att de lagt ner mer tid på när de började sin resa.

Starta
Utvärdera din process
Att utvärdera en aktivitet eller projekt

Utvärdera din process

Detta lär du dig

Att utvärdera behöver inte vara ett långt textdokument! Att göra en enkel utvärdering efter en aktivitet eller projekt kan vara ett bra och roligt sätt att samla lärdomar och dela erfarenheter men framförallt - klappa dig själv på axeln.

Starta
Brådskande/Viktigt
Prioritera och strukturera dina to do's

Brådskande/Viktigt

Detta lär du dig

Många sociala entreprenörer lyfter vikten av fokus och att våga säga nej till sådant som är prioriterat - det är en viktig framgångsfaktor. Här får du hjälp att prioritera och strukturera dina to do's.

Starta