ÖVNING - ORGANISERA & PLANERA

Verksamhetsplan

Spara dina framsteg

Spara dina framsteg!

Logga in eller skapa en profil för att få tillgång till Min Yard och kunna spara resultatet på övningarna.

Skapa verksamhetsplan

Tänk att du gör planen för 1 år. Börja med att fylla i ett mål som du vill uppnå. Ange därefter vem som är ansvarig för att målet ska uppnås. Fortsätt sedan med att välja vilket datum som målet ska vara uppnått och vilka aktiviteter som ska utföras för att uppnå målet. 

Tips! Tänk på att använda SMARTA mål, det vill säga mål som är Specifika, Mätbara, Attraktiva, Realistiska och Tidsbundna. Då blir de både lättare att följa upp och stämma av under projektets gång. 

Lägg till nytt mål

Andra övningar inom kategorin

ORGANISERA & PLANERA

 • Milstolpar

  Formulera dina övergripande mål

  Gör övning
 • Verksamhetsplan

  Hur ser du till att du når dina mål?

  Gör övning
 • Omvärldsanalys

  Har du koll på vad som händer runt omkring dig?

  Gör övning
 • Vilka andra vill samma sak?

  Att ta reda på vilka andra som vill samma sak som du

  Gör övning
 • Utvärdera din process

  Att utvärdera en aktivitet eller projekt

  Gör övning
 • Prioritera rätt

  Kan du strukturera din tid på bästa sätt?

  Gör övning