ÖVNING - ORGANISERA & PLANERA

Vilka andra vill samma sak?

Spara dina framsteg

Spara dina framsteg!

Logga in eller skapa en profil för att få tillgång till Min Yard och kunna spara resultatet på övningarna.

Gör en kartläggning av relevanta aktörer, såsom organisationer, initiativ eller personer, som vill arbetar med samma samhällsproblem, har liknande vision eller kompletterar din idé. Syftet är att bättre förstå deras roll och om det finns möjligheter för er att samarbeta.

Kartlägga aktörer

Ange 3 aktörer som arbetar med samma eller liknande fråga som du:

Hur mycket makt och inflytande över ditt problemområde bedömer du att aktörerna du skrivet ovan har på en skala 1-5?

Hur skiljer sig din idé från aktörerna listade ovan?

Din idé i förhållande till andra organisationer/aktörer

Hur kompletterar ni varandra?

Exempel: Vi har samma metoder men olika målgrupper

Möjlighet att samarbeta

Hur skulle ni kunna samarbete för att skapa ännu större samhällspåverkan?

Exempel: Ett gemensamt projekt, kampanj mm.

Nu när du gjort övningen kan du gå vidare till nästa sida för att titta på resultatet. Där kan du också skriva ut, spara och dela övningen med andra.

Andra övningar inom kategorin

ORGANISERA & PLANERA

 • Milstolpar

  Formulera dina övergripande mål

  Gör övning
 • Verksamhetsplan

  Hur ser du till att du når dina mål?

  Gör övning
 • Omvärldsanalys

  Har du koll på vad som händer runt omkring dig?

  Gör övning
 • Vilka andra vill samma sak?

  Att ta reda på vilka andra som vill samma sak som du

  Gör övning
 • Utvärdera din process

  Att utvärdera en aktivitet eller projekt

  Gör övning
 • Prioritera rätt

  Kan du strukturera din tid på bästa sätt?

  Gör övning