"Den stora utmaningen är att våga tro på sig själv" - Johan Wendt, grundare till Mattecentrum. 

Changemaking börjar med dig!

När vi pratar om ledarskap handlar det ofta om att leda andra. Att just kunna leda och inspirera personer i sin omgivning är viktigt för många sociala entreprenörer (ingen idé blir ju verklighet med bara en person inblandad). Men självledarskapet, det personliga ledarskapet där du har koll på dina egna värderingar och styrkor, är faktiskt grunden i socialt entreprenörskap - det är där allting tar sin början. Genom att bli medveten om dina värderingar och vad du vill verka och stå för kan du leda både dig själv – och andra.

Självledarskap - ett inre och yttre system

Ett första steg när du utforskar ditt självledarskap är att formulera de värderingar som känns extra viktiga för just dig som changemaker. Förmodligen upptäcker du att det som ligger dig varmt om hjärtat går hand i hand med den samhällsutmaning som du vill jobba med!

Men först lite bakgrund. För att du ska må bra behöver du tydliggöra ditt inre system - alltså dina värderingar, styrkor, tankar och känslor. Det kommer hjälpa dig att få energi att göra skillnad! 

Du agerar i ett yttre system på en eller flera nivåer. Du är med och påverkar, och påverkas, i en grupp, organisation eller samhället. Hur du påverkar och påverkas styrs av ditt inre system, oavsett om du är medveten om det eller inte! 

Dina personliga värderingar

Värderingar kommer från erfarenheter och är inget vi föds med. Genom att hitta de värderingar som är allra viktigast för dig och faktiskt leva dem i din vardag får du mer energi och kraft, även när det känns svårt. En blomma kan användas som en symbol för olika typer av värderingar med tre huvuddelar:

Blommans rötter: Grundvärderingar, det du behöver varje dag för att må bra.

Blommans stjälk: Det du behöver för din egen utveckling och självförverkligande.

Blommans krona: Vad eller hur du vill bidra bortom dig själv, alltså till personer i din närhet och till omvärlden.

Dina styrkor - vilka är dina främsta skills?

Många gånger har vi en tendens att fokusera på allt det vi inte är bra på. Men om du ska förändra världen, i stort som smått, ska du istället utgå från vad du är bra på!

Lika viktigt som det är att ha koll på dina värderingar är det att ha identifierat dina styrkor - social, kreativ, lyhörd, analytisk eller något annat. På så sätt hittar du energi och kraft.

Många sociala entreprenörer fokuserar på att bli bra på att använda sina styrkor och de är också ofta skickliga på att delegera saker som de är mindre bra på till andra - så att de verkligen kan använda sina styrkor och kompetenser till max. De utvecklar helt enkelt sina starka sidor, vilket också är viktigt att ha koll på när man sätter ihop ett team och arbetar i grupp. Alla behöver ju inte vara experter eller bäst på allt, utan våra olika styrkor gör att vi kan komplettera varandra för att på så sätt skapa starka team som kan skapa samhällsförändring på bredare front.

Och vad säger det här oss? Jo, att det är viktigt för oss att reflektera kring våra styrkor så att vi tar till vara på dem, både hos oss själva och hos andra.

Brinna utan att brinna ut

Att du är engagerad, passionerad och brinner för din idé, är din största styrka. Men det kan också bli din svaghet. Att vara en hjälte som som ska rädda världen är en omöjlig uppgift. Att vara en hjälte för sig själv är däremot fullt möjligt. Det är därför viktigt att hitta en balans och pausa när kroppen säger ifrån. 

Tips för att du ska orka!

  • Konsten att säga nej - Fråga dig själv om det är rätt val för din vision.
  • Se över din tid - Kommer du kunna  leverera bra kvalité i rätt tid?
  • Prioriterad uppgift - Är uppgiften viktigare än den du redan håller på med och leder den till målen du har?
  • Betänketid - Be att få återkomma med ett svar om du känner dig osäker.  

Mer från Changemakers' Yard

Vi har tagit fram en guide som vänder sig till dig som har en idé du vill jobba vidare med. Där kan du läsa mer om de viktigaste metoderna och verktygen som vi av erfarenhet vet att sociala entreprenörer behöver för att lyckas.

Ladda ner guiden (pdf)

Att bygga nätverk är viktigt. En stor del av din framgång kommer ligga i hur duktig du är på att nätverka och bli kompis med människor av olika bakgrund och status. Ett av de bästa sätten är att hjälpa andra människor lyckas.

Hitta ett nätverk