ÖVNING - STORYTELLING

Din story

Spara dina framsteg

Spara dina framsteg!

Logga in eller skapa en profil för att få tillgång till Min Yard och kunna spara resultatet på övningarna.

Bra stories får oss att minnas dig och din idé! Ditt varumärke är det helhetsintryck som andra får och har av dig och din idé. Du bygger ditt varumärke genom alla din kommunikationsinsatser. Stora som små! Därför är det viktigt att tänka till hur du presentera både dig själv och din idé eller organisation.

Problem-Lösning-Framgång

Vad var det för problem du såg?

Exempel: Ungdomar har för lite inflytande i min hemkommun

Hur gick du tillväga för att lösa problemet?

Exempel: Jag startade ett demokratiprogram för att träna unga i hur de kan påverka

Vad har du uppnått?

Exempel: Genomfört en utbildning där 15 unga deltog

Ditt Budskap

Vad är syftet med din kommunikation?

Exempel: Att unga ska ansöka programmet och berätta om samhällsproblemet

Vem vill du ska höra? Vilken målgrupp har du?

Exempel: Unga (potentiella deltagare) och politiker (påverkansarbete)

Vad vill du berätta?

Exempel: Att unga måste få mer inflytande i frågor som rör deras vardag

Nu när du gjort övningen kan du gå vidare till nästa sida för att titta på resultatet. Där kan du också skriva ut, spara och dela övningen med andra.

Andra övningar inom kategorin

STORYTELLING